Plachty na pieskoviská

Plachty na pieskovisko - zakrývanie pieskovísk

Krycie siete na pieskovisko (krycie plachty) vyrábame na zákazku podľa rozmeru zadaného zákazníkom. Plachty vyrábame v tvare štvorca alebo obdĺžnika. Zvláštné tvary s príplatkom 20% - 40%, podľa náročnosti. Plachty vyrábame v zelenej farbe z tkanín PE 202 alebo PE 204. Je možné objednať ukončenie na sťahovaciu gumu alebo očkami. Najpredávanejšou variantou pre školy je kombinácia materiálu PE 202 s ukončením na gumu.

Prečo je potrebné zamyslieť sa nad čistotou pieskoviska, nad možnosťou vybrať vhodnú plachtu, prípadne sieťku na jeho ochranu? Pieskoviská sa vyskytujú v dvoroch našich rodinných domov, v predškolských a školských areáloch, ale aj v športových areáloch a rôzne na verejných miestach. Ich rozmiestnenie je skrátka pomerne bohaté a sú súčasťou života najmä našich detí a športovo založených osôb. Z tohto dôvodu by sme mali javiť záujem o ich udržiavanie.Bohužiaľ štatisticky ich úprava a čistota kolíše ďaleko pod hranicou bezpečnou zdraviu. Podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa vykonávajú náhodné, a tiež aj cielené kontroly raz za dva roky. Na základe ÚVZZS bolo v roku 2016 zistené nasledovné: „Z celkového počtu 648 odobratých vzoriek piesku nevyhovelo v roku 2016 z dôvodu mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia 53 vzoriek piesku.“ Jedná sa o prehľad z celoslovenského preverenia konkrétnych krajov. Ak nám tieto čísla veľa nenapovedajú, skúsme si uviesť konkrétne riziká vyplývajúce z nečistôt obsiahnutých v zanedbanom pieskovisku. Sú to choroby spôsobené mikrobiálnym znečistením ako toxoplazmóza, toxokaróza, salmonelóza a ďalšie iné. Môžeme však zinkasovať aj poranenia zapríčinené vďaka nečistotám ako sklo, drôt, kovové úlomky v horšom prípade zasiahnuté koróziou atď.

Preto pre zachovanie zdravia, nezabúdajme na čistotu našich pieskovísk. Čo by mala zahŕňať údržba?Pozor najmä pre prevádzkovateľov detských ihrísk! Okrem času, by sme mali mať aj chuť vyčistiť ho a to pravidelne. Venujme sa mechanickej údržbe, a taktiež polievaniu. Mechanicky je potrebné odstrańovať všetky nečistoty/najlepšie v rukaviciach/ ako konáriky, staré zvyšky jedla, skla atď. Následne asi raz za dva týždne polievame vodou ako to stanovujú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a jemu prislúchajúce regionálne úrady. Na webovej stránke spomínaného ÚVZSR je v našom vlastnom záujme oboznámiť sa v časti Legislatíva verejného zdravotníctva konkrétnes vyhláškou: Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská RÚVZ v Čadci, Martine a iných mestách v základných požiadavkách na detské pieskoviská, uvádza a konkretizuje povinnosti prevádzkovateľa pieskovísk a im prislúchajúcezakrývanie pieskovísk. Akchceme udržiavať plochu s pieskom čistú, aby sme zabránili jeho znečisťovaniu, musíme si plachtu vhodne vybrať.

Materiál

Ukončenie

Ponúkané materiály a technológia:

Ako objednať kryciu plachtu na pieskovisko

Cenník

Zadaj rozmer pieskoviska v cm

Strana A vrátane obruby v cm: (od 90 do 1500 cm)

Strana B vrátane obruby v cm: (od 90 do 1500 cm)

Vyber materiál plachty pieskoviska :

Vysledna cena : Zadajte rozmery

Zadaj rozmer pieskoviska v cm

Strana A vrátane obruby v cm: (od 150 do 420 cm)

Strana B vrátane obruby v cm: (od 150 do 420 cm)

Vysledna cena : Zadajte rozmery

Galéria

Realizácie - plachty na pieskovisko


Realizácie - drevené pieskoviska